تبلیغات
قلم ذهن
 
قلم ذهن
درباره وبلاگ


---------------------
قلم ذهن یک سایت شخصی بوده و بخش مهم آن معطوف به مطالب تخصصی عمرانی می باشد.

:manager
mehdi kheradmand

:Job
Supervisor Engineer
&
.CEO In Sivestan Sazaeh Shargh Co

:‎COLLEGE‎
Islamic Azad University of Zahedan
(Civil Engineering)
International university of chabahar
(Masters Of Hydraulic Structures)

مدیر وبلاگ : مهدی خردمند
نویسندگان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 :: نویسنده : مهدی خردمند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 29 دی 1397 :: نویسنده : مهدی خردمند
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
- آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران دارای یک دفترچه به تعداد ۱۳۵ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۵۰ دقیقه می باشد.

- مواد امتحانی و تعداد سوالات:

1-زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی): ۳۰ سوال

2-ریاضیات: ۱۵ سوال

3-مکانیک جامدات (مقاومت مصالح ۱ و تحلیل سازه ها ۱): ۲۰ سوال

4-مکانیک خاک و پی سازی: ۲۰ سوال

5-مکانیک سیالات و هیدرولیک: ۲۰ سوال

6- طراحی (سازه های فولادی ۱ و۲، سازه های بتنی ۱ و ۲، راهسازی و روسازی راه): ۳۰ سوال

- ضرایب تمام دروس یکسان و برابر ۱ می باشد.

- آزمون دارای نمره منفی است.

-استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
در موارد زیر مشروط به رعایت کامل مقررات ملی ساختمان و ضوابط شھرسازی الزامی به دریافت پروانه ساختمان نیست:
الف-مرمت پشتبام؛
ب-تعویض کفسازی؛
پ-نقاشی، سفیدکاری و نصب کاشی؛
ت-محوطه سازی منوط به عدم حذف پارکینگ؛
ث-تعمیر، تعویض و نصب سرویس ھای بھداشتی؛
ج-تعویض در و پنجره مشروط به عدم تغییر در وضعیت معماری و فنی ساختمان؛
چ-تعمیر یا تعویض لوله کشی مشروط به عدم تغییر در مشخصات تأسیسات مکانیکی ساختمان؛
ح-حفر چاه فاضلاب؛
خ-احداث سرویس بھداشتی مجزا از ساختمان، حداکثر به مساحت دو متر مربع؛
د-تعویض یا ترمیم دیوار غیر باربر که بر اصلاحی نداشته باشد.
ذ-تجدید نماسازی با ھمان روش و مصالح قبلی؛
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 8 دی 1397 :: نویسنده : مهدی خردمند
جدار نورگذر: 
جداری که ضریب انتقال نور آن بزرگتر از 5% باشد .جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات بوده و شامل پنجره ھا، درھای خارجی نورگذر، نورگیرھا و مشابه آنھا است.
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 8 دی 1397 :: نویسنده : مهدی خردمند


قلمرو مقررات ملی ساختمان کلیه فعالیتھای طراحی، اجرا، آزمایش، نگھداری و بھره برداریرا در بر می گیرد.

در طراحی، نقشه ھا و محاسبات در اجرا، جزئیات در حال اجرا و اجرا شده، در آزمایش، عینآزمایش  یا گزارش

نتایج آزمایش، در نگھداری، گزارش نگھداری، و در بھره برداری، کیفیت بھره برداری موردبازبینی و کنترل قرار

میگیرد نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 8 دی 1397 :: نویسنده : مهدی خردمند

موضوع مقررات ملی ساختمان، عملیات ساختمانی است که به یکی از صورتھای زیر انجاممیشود:

احداث:یعنی برپا کردن ساختمان در روی زمین خالی؛

بھسازی:یعنی امروزی کردن ساختمان موجود، از طریق تغییر تیغه بندی و فضاھا، نماسازی،تأسیسات

مکانیکی و برقی و یا تقویت عناصر باربر با حفظ استخوانبندی(پی و عناصر باربر)

بازسازی:یعنی دوباره سازی بخشھای عمدهای از ساختمان که در اثر سانحه یا فرسودگیآسیب دیده اند؛

تغییر کاربری :یعنی تغییر نوع بھره برداری از ساختمان، که مستلزم سنجش توانھایفضائی)معماری(

سازه ای، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، و تأسیسات ترافیکی ساختمان موجودبرای بھره برداری

جدید و ایجاد تغییرات لازم در معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی است؛

تعمیر:یعنی تعویض اجزاء فرسوده و از کار افتاده ساختمان، گاھی ھمراه با تغییرات جزئی درفضاھا، بدون

بھسازی یا با اندکی بھسازی؛

تخریب:یعنی خراب کردن تمام یا بخشھائی از ساختمان موجود برای احداث، بھسازی،بازسازی، تغییر

کاربری، تعمیر یا آزاد کردن زمین زیر ساختمان؛

توسعه:یعنی گسترش دادن ساختمان موجود در سطح یا افزودن طبقات به آن؛

نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
در موارد زیر مشروط به رعایت کامل مقررات ملی ساختمان و ضوابط شھرسازی الزامی به دریافت پروانه ساختمان نیست:
الف-مرمت پشتبام؛
ب-تعویض کفسازی؛
پ-نقاشی، سفیدکاری و نصب کاشی؛
ت-محوطه سازی منوط به عدم حذف پارکینگ؛
ث-تعمیر، تعویض و نصب سرویس ھای بھداشتی؛
ج-تعویض در و پنجره مشروط به عدم تغییر در وضعیت معماری و فنی ساختمان؛
چ-تعمیر یا تعویض لوله کشی مشروط به عدم تغییر در مشخصات تأسیسات مکانیکی ساختمان؛
ح-حفر چاه فاضلاب؛
خ-احداث سرویس بھداشتی مجزا از ساختمان، حداکثر به مساحت دو متر مربع؛
د-تعویض یا ترمیم دیوار غیر باربر که بر اصلاحی نداشته باشد.
ذ-تجدید نماسازی با ھمان روش و مصالح قبلی؛
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 آذر 1397 :: نویسنده : مهدی خردمند
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
فایل PDFنوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
گودبرداری به روش تاپ داننوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

الف) سیستم مهاربندی:

سیستم مهاربندی مجموعه ای از اعضای قائم(ستون ها)، اعضای افقی(تیرها) و اعضای مورب (بادبندها) است که توسط اتصالات مفصلی به یکدیگر متصل شده اند. در این سیستم، مهاربند ها با ایجاد سختی در برابر نیروهای جانبی مقاومت کرده و مانع از خرابی سازه می شوند.

ب) اتصالات سیستم مهاربندی:

از آن جایی که مهاربندها در سیستم های مهاربندی سختی ایجاد می کنند نیاز به اتصالاتی دارند که اجازه ی حرکت آزادانه را به اعضا بدهند. تصور کنید که اتصالات نیز مثل مهاربندها سختی ایجاد کنند؛ چه اتفاقی رخ می دهد؟ مسلما تا حدی سازه در برابر نیروی جانبی مقاومت می کند ولی پس از افزایش نیرو به دلیل سختی بالا دچار خرابی شدیدی می شود. پس لازمه ی عملکرد بهینه سازه این است که سختی اعضای مهاربندی و شکل پذیری اتصالات آنها در کنار هم و به صورت مکمل در برابر بار جانبی وارد عمل شوند.

اتصال مفصلی اتصالی است که در برابر چرخش هر یک از اعضای متصل به آن هیچ مقاومتی از خود نشان نداده و فقط مانع جدا شدن اعضا از یکدیگر می­شود. درست مشابه کاری که مفصل زانوی انسان انجام می­دهد.

ج) مزایا و معایب سیستم مهاربندی:

سختی زیاد

کنترل تغییرمکان های جانبی

سادگی اجرا

اقتصادی بودن

محدودیت معماری در بازشوها

ارتعاش زیاد


الف) سیستم قاب خمشی:

سیستم قاب خمشی مجموعه ای از تیرها و ستون ها و اتصالات صلب را شامل می شود که به طور همزمان نیروهای جانبی و ثقلی را تحمل می کنند.در این سیستم چون هیچ عضو اضافی(مثل مهاربند یا دیوار برشی) وجود ندارد که در برابر تغییرشکل های جانبی مقاومت کند، بنابراین سازه از شکل پذیری بالایی برخوردار است؛ به عبارتی در صورت وارد شدن نیروهای جانبی، قاب سازه مشابه موم در برابر این نیروها تغییرشکل داده و بدین ترتیب مانع از خرابی ساختمان می شود.

ب) اتصالات سیستم قاب خمشی:

ویژگی های سیستم قاب خمشی ما را ملزم می کند، اتصالات پیچیده و صلبی برای این سیستم در نظر بگیریم تا در هنگام وارد شدن بار جانبی، شکل پذیری این سیستم را کنترل کرده و از جدا شدن اعضا به دلیل تغییر شکل­های جانبی جلوگیری کند. به بیان ساده اعضای سیستم قاب خمشی شکل پذیرند و اتصالات سخت می باشند در نتیجه عملکردهای مکملی را در برابر بارهای جانبی خواهند داشت.اتصال صلب اتصالی است که علاوه بر مقاومت در برابر جدا شدن اعضا از یکدیگر، از چرخش اعضا نسبت به هم جلوگیری می­کند. در این نوع اتصالات زاویه اجزای متصل شونده قبل از بارگذاری ۹۰ درجه می باشد و بعد از بارگذاری نیز ثابت (یعنی همان ۹۰ درجه) باقی می­ماند.

ج) مزایا و معایب سیستم قاب خمشی:

آزادی عمل بالا در معماری

انعطاف پذیری مناسب

اتصالات سنگین و پیچیده

بالا رفتن وزن سازه

هزینه بالا

تغییرمکان های جانبی زیاد

نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 15 مرداد 1396 :: نویسنده : مهدی خردمند

پایه‌های عمیق و كیسون‌ها (فونداسیون صندوقه‌ای)

فونداسیون از نوع پایه‌های عمیق (Pier) یك سیستم فونداسیون مشابه شمع‌های درجا است كه از اعضاء ستون مانند بتن مسلح تشكیل شده است. قطر پایه‌های عمیق آنقدر هست كه بتوان داخل آن‌ها را بازرسی چشمی نمود. به پایه‌های عمیق اغلب محورهای حفاری شده، شمع‌های درجا یا كسیون‌های حفاری شده هم می‌گویند. ‌باید توجه داشت كه پایه‌های عمیق و كیسون‌ها اندكی با هم متفاوت‌اند. پایه‌های عمیق مشابه شمع‌ های درجا بوده و اغلب دارای قطر بزرگی هستند و از بتن مسلح ساخته می‌شوند اما كیسون‌ها همان پایه‌های عمیق با قطر بزرگ هستند. كیسون همچنین می‌تواند یك سازه آب بند زیرزمینی باشد كه عملیات ساختمانی در داخل آن انجام می‌گیرد. كیسون‌ها را به سه دسته می‌توان تقسیم نمود.

 1. ‌فونداسیون‌های صندوقه‌ای جعبه‌ای یا شناور (روباز و ته بسته)
 2. ‌پی صندوقه‌ای باز (روباز و ته باز)
 3. ‌پی صندوقه‌ای بادی (رو بسته، ته باز و پر شده با هوای متراكم جهت جلوگیری از ورود آب به داخل فضای داخلی)

در عمل ‌این نوع پی‌ها بیشتر برای سازه‌های دریایی استفاده شده و بصورت پیش ساخته هستند به نحوی كه بتوان آنها را بصورت شناور به محل مورد نظر حمل و سپس آنرا تثبیت نمود. تثبیت صندوقه در محل با پر كردن آن از آب و یا مصالح وزین دیگر انجام می‌شود.

 فونداسیون صندوقه‌ای (کیسون)

در مهندسی عمران و ساختمان کیسون به نوعی از شالوده‌های خاص اطلاق می‌شود که به آنها شالوده‌های صندوقه‌ای نیز می‌گویند. این شالوده‌ها هم به صورت عمیق و هم بصورت سطحی موحود هستند. از این شالوده‌ها گاه برای کندن عمق آب در رودخانه‌ها نیز استفاده می‌شود. بیماری کیسون نیز ناشی از تغییر فشار هوا در داخل این صندوقه‌ها با جو زمین بوده و برای کارگرانی که داخل این فونداسیون صندوقه‌ای کار می‌کردند بوجود می‌آمده‌است.

فونداسیون صندوقه‌ای به عنوان فونداسیون اسکله نامیده می‌شود.این فونداسیون به نام یک ساختار حائل ضد آب به عنوان پایه پل در ساخت و ساز سد بتنی، و یا برای تعمیر کشتی استفاده می‌شود. این فونداسیون یک جعبه توخالی پیش ساخته و یا استوانه است که در اعماق مورد نظر در‌ زمین بهر فرو رفته و پس از آن با بتن پر شده است‌.

این شالوده‌ها از جعبه تو خالی تشکیل شده که به تراز دلخواه در عمق رسانده و با بتن پر می‌کنند. این نوع پی‌ها در پایه‌های پل زیر‌تر از آب رودخانه‌ها و دریاها قرار می‌گیرند. این شالوده‌ها می‌توانند با شناور شدن به محل نصب انتقال داده‌ و نصب شوند. کیسون‌های درب باز از سمت فوقانی خود باز هستند و در انتها نوک تیز هستند تا به سهولت به درون خاک نفوذ پیدا کنند. گاهی اوقات قبل از ورود شالوده به محل لایروبی صورت می‌گیرد که این شیوه اقتصادی‌تر از حفاری از درون کیسون است. با اتکای شالوده بر روی بستر، خاک درون آن حفاری و آب نیز پمپ می‌شود. این عملیات تا نفوذ کیسون به عمق مطلوب ادامه می‌یابد.

‌مزایای فونداسیون صندوقه‌ای

 • اقتصادی بودن
 • نیاز به شمع ها به حداقل می رساند
 • سر و صدا کم و کاهش ارتعاشات
 • سازگار با شرایط متنوع سایت
 • ظرفیت بارگذاری محوری و جانبی بالا
 • ‌ایجاد سطح صاف برای بتن شالوده توسط لوله
 • ‌جابجایی ایجاد شده توسط سطح کنگره‌ای پوسته باعث افزایش اصطکاک جداری شالوده می‌شود.
 • ‌ابزار نصب به سهولت باز و بسته می‌شوند و دارای قابلیت نقل و انتقال خوبی است. لیکن باید توجه داشت که‌ هزینه‌ها مانند شمع کوبی زیاد است.
 • ‌قطعات شالوده قابل اتصال نیستند لذا محدودیت طول با ارتفاع شمع کوب متناسب است.
 • آسیب پذیری شمع‌ها در حین نصب همه شمع‌ها هنگام نصب در معرض خطر هستند به ویژه در زمین‌های خیلی سخت یا زمین‌هایی که سنگلاخی باشند.

معایب‌ فونداسیون صندوقه‌ای

 • بسیار  حساس به روش ساخت و ساز
 • برای سایت‌های آلوده خوب نیست
 • کمبود متخصصان در ساخت و ساز
 • کمبود بازرسان واجد شرایط

‌کاربرد ‌فونداسیون صندوقه‌ای

فونداسیون صندوقه‌ای اغلب در ساخت و ساز پل و سازه‌های دیگر که نیاز به فونداسیون در زیر رودخانه‌ها و دیگر گستره‌های آب دارند استفاده می‌شود. دلیل این است که محفظه کیسون را می‌توان به سایت کار به صورت شناور برد و در محل قرار گیری فرو برد.

پی‌های صندوقه‌ای در شکل با پایه شمع مشابه هستند، اما از روش‌های مختلف نصب می‌شوند. زمانی از این فونداسیون استفاده می‌شود که خاک قدرت تحمل کافی در زیر لایه‌های سطح خود را نداشته باشد و زیر آن‌ مواد ضعیف مانند ذغال سنگ نارس یافت شود. این روش همانند شالوده‌های عمیقی است که بالاتر از سطح زمین ساخته شده‌ و سپس تا سطح مورد نیاز حفاری  صورت می‌گیرد.

برای ساخت کیسون (گاهی اوقات ‌اسکله‌ نامیده می‌شود) سوراخی در عمق زمین ایجاد می‌شود، و سپس با بتن این حجم سوراخ شده پر می‌شود و از آرماتور برای داخل آن و بحث استحکام سازه فونداسیون استفاده می‌شود. فونداسیون‌های کیسون بارهای ساختمان را به قسمت‌های پایینی خود انتقال می‌دهد خود را پایین‌تر، که اغلب زنگی شکل است.(حالت زنگوله‌ای دارند).

عملکرد ‌فونداسیون صندوقه‌ای

سیستم فونداسیون و خاک زیر ساختمان، باعث جلوگیری از حرکت پیچیده  عمودی ساختمان می‌شود و هنگامی که یک بار بر‌ خاک اعمال میشود، اغلب خاک نشست پیدا می‌ کند. این اتفاق زمانی‌ می‌افتد که بخش‌هایی از ساختمان خود را در درجه‌های مختلف از نشست ببیند که در نتیجه آن ترک، که برخی از آنها ممکن است ساختار ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل، در برخی موارد نادر، خاک ممکن است دچار تورم، هل دادن ساختمان به سمت بالا شود و در نتیجه مشکلات مشابه‌ای را به وجود آورد. بنابراین، سیستم فونداسیون باید همزمان با خاک کار حمایت از ساختمان را انجام دهد.

انواع فونداسیون صندوقه‌ای (کیسون)

 1. کیسون‌های جعبه‌ای
 2. کیسون‌های حفاری شده
 3. کیسون‌های شناور
 4. کیسون‌های باز
 5. کیسون‌های پنوماتیک
 6. کیسون‌های ورقه‌ای

کیسون‌های جعبه‌ای

کیسون‌های جعبه‌ای، جعبه ضد آب هستند که از چوب سنگین ساخته شده و در بالای باز است. آنها به طور کلی به محل مناسب شناور و سپس در محل مورد نظر، با یک اسکله بنایی در آن قرار داده می‌ شوند.

جعبه‌های بتنی (‌استیلی / چوبی) پیش ساخته‌ای هستند که در محل مورد نظر برده می‌شوند و سپس با بتن پر می‌شوند تا قسمتی از کار پایانی شوند (مثلا پی پایه‌های پل). این نوع کیسون به شکل یک مکعب است که وجه بالایی ندارد.

یکی از مشکلات این نوع پی‌ها، شناور شدن جعبه بتنی در زمان خالی بودن آن است که البته برای رفع این مشکل این جعبه را با لنگرهایی که قابلیت تنظیم شدن را دارند در جای خود نگه می‌دارند. با استفاده از این لنگرها و دستگاه GPS مهندسان قادر هستند کیسون‌ها را با دقت بالایی در محل مورد نظر خود قرار دهند.

کیسون باز (OPEN CAISSON)‌

کیسون باز مشابه کیسون جعبه‌ای است با این تفاوت که دارای وجه زیرین نیز نیست. یعنی مثل جعبه‌ای که دو وجه زیرین و بالایی آن باز باشد. این نوع کیسون برای استفاده در خاک‌های نرم و جاهایی که سطح آب زیرزمینی بالا است مناسب هستند.

از این نوع کیسون برای حفاری Manhole‌ها (چاه‌های دسترسی فاضلاب) و ایستگاه‌های پمپ آب استفاده می‌شود.

برای قرار دادن این کیسون‌ها در محل مورد نظر یا از وزن خود آن استفاده می‌شود یا در صورت لزوم از جرم‌های بتنی (‌یا آبی) که بر روی آن قرار داده می‌شود استفاده می‌شود. امروزه حتی از بازوهای هیدرولیکی نیز برای این موضوع استفاده می‌شود.

کیسون هوای فشرده (COMPRESSED AIR CAISSON)

همانند کیسون جعبه‌ای است با این تفاوت که وجه زیرین باز بوده و وجه بالایی بسته. این نوع کیسون با کمک هوای فشرده یک محل کار خشک را بوجود می‌آورند که برای ریختن بتن مناسب هستندد. همچنین برای مواردی که در پی سازی ممکن است باعث نشست ساختمان مجاور شود از این نوع کیسون استفاده می‌شود.

کیسون یکپارچه (MONOLITHIC CAISSON)‌

‌کیسون‌های یکپارچه بزرگتر از انواع دیگر کیسون‌های هستند. شکل ظاهری آنها مشابه کیسون‌های باز بوده و بیشتر در ساخت دیواره‌های اسکله‌ها استفاده می‌شود که باید در برابر ضربه وارده از کشتی‌ها مقاومت کنند.

کیسون‌های شناور

کیسون‌های شناور نیز به عنوان اسکله شناور شناخته شده و جعبه‌های پیش ساخته هستند که بصورت استوانه‌ای حفر می‌شوند.

کیسون‌های پنوماتیک

کیسون‌های پنوماتیک، جعبه ضد آب بزرگ و استوانه هستند که به طور عمده برای ساخت و ساز زیر آب استفاده می‌شود.

‌کیسون‌های حفاری

یک روش برای کاهش خطرات و افزایش بازده پی سازی، استفاده از پیش حفاری، استفاده از جت آب و سوراخکاری یا ابزار سخت است. در روش پیش حفاری، حفره‌ای قائم با قطر کوچکتر از قطر شمع درون خاک ایجاد میشود. با این شیوه اتصال شمع – خاک تأمین می‌شود و بالا زدگی خاک در سطح زمین و جابجایی خاک در جهات افقی کاهش می‌یابد. در روش جت آبی، فشار آب از طریق روزنه انتهای لوله که در حوالی ته شمع قرار گرفته‌ باعث سست شدن خاک میشود و باعث نفوذ بیشتر شمع میشود. این شیوه در خاک‌های ماسه‌ای و شنی مناسب و در خاک‌های رسی غیر مؤثر است. غالباً از این شیوه برای رد کردن شمع از درون لایه ماسه‌ای و رساندن به لایه مقاوم و باربر زیرین استفاده می‌شود.

در شیوه‌ای دیگر با رانش ابزارهای آهنی و حفاری خاک، شمع به درون حفره ایجاد شده رانده می‌شود. این شیوه زیاد معمول نیست و فقط در لایه‌های نازک سنگ‌های مستحکم استفاده می‌شود.‌‌ در اینگونه موارد ممکن است اخذ نمونه‌های خاک و داده های ژئوتکنیکی نیز دچار همان مشکلات می شود. لذا مهندس طراح و پیمانکار در این شرایط باید نهایت دقت را در برخورد صحیح با مسئله داشته باشد. تجارت موجود نشان می‌دهد در بعضی ساختگاه‌ها اجرای شمع با مشکلاتی مواجه شده است. بعضی از این ساختگاه‌ها شامل خاک‌های کربنی، ماسه‌های میکادار، سنگ‌های ضعیف، تخته سنگ‌های مجزا و منفرد، سنگ‌های ریخته شده در کف دریا، سنگ‌های درشت، حضور خاک‌های ضعیف در عمق.

به عنوان یک استراتژی و راهکار کلی می‌توان موارد زیر را مد نظر داشت.

 • ‌وجود تجهیزات متنوع برای استفاده در موارد پیش بینی نشده
 • ‌استفاده از چکش یک سایز بزرگتر از آنچه در طراحی بدست آمده است.
 • ‌وجود جت آب و پمپ قوی
 • ‌توجه بیشتر به طراحی رأس و انتهای شمع برای کاهش صدمات احتمالی
 • ‌استفاده از چوب نرم و ضخیم که برای جلوگیری از آسیب شمع‌های پیش تنیده بتنی در حین کوبش به کار می‌رود (حداقل یک قطعه جدید برای کوبش هر شمع)
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


[http://www.aparat.com/v/N2Pph]
نوع مطلب : مهندسی عمران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 8 )    ...   3   4   5   6   7   8   
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :