قلم ذهن --------------------- قلم ذهن یک سایت شخصی بوده و بخش مهم آن معطوف به مطالب تخصصی عمرانی می باشد. :manager mehdi kheradmand :Job Supervisor Engineer & .CEO In Sivestan Sazaeh Shargh Co :‎COLLEGE‎ Islamic Azad University of Zahedan (Civil Engineering) International university of chabahar (Masters Of Hydraulic Structures) tag:http://www.ghalamezehn.com 2019-07-19T01:02:40+01:00 mihanblog.com پدستال و کاربردهای آن 2019-07-17T14:41:00+01:00 2019-07-17T14:41:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/505 مهدی خردمند پدستال و کاربردهای آن - تعریف پدستال: ▪️پدستال ها عبارتند از ستون های بتنی کوتاه و کم آرماتور و یا دارای آرماتور محاسباتی و حتی گاهی بدون آرماتور که عموماً روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها بیس پلیت نصب شده و سپس ستون های فلزی روی بیس پلیتها نصب می گردند. در بسیاری از موارد جهت جلوگیری از خرد شدن سطح پدستال معمولاً از یک شبکه آرماتور نمره ۱۴روی پدستال و زیر بیس پلیت استفاده می کنند ▪️پداستال ستونی است که حداکثر ارتفاع آن سه برابر عرض آن است ▪️این ستون ها بدلیل ابعاد نسبتا زیاد (از نظر عرضی پدستال و کاربردهای آن

- تعریف پدستال:

▪️پدستال ها عبارتند از ستون های بتنی کوتاه و کم آرماتور و یا دارای آرماتور محاسباتی و حتی گاهی بدون آرماتور که عموماً روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها بیس پلیت نصب شده و سپس ستون های فلزی روی بیس پلیتها نصب می گردند. در بسیاری از موارد جهت جلوگیری از خرد شدن سطح پدستال معمولاً از یک شبکه آرماتور نمره ۱۴روی پدستال و زیر بیس پلیت استفاده می کنند

▪️پداستال ستونی است که حداکثر ارتفاع آن سه برابر عرض آن است

▪️این ستون ها بدلیل ابعاد نسبتا زیاد (از نظر عرضی زیاد و ارتفاعی کم) جزء ستون های چاغ محسوب می شوند و لذا تحمل مقاومت فشاری آنها بسیار زیاد می باشد

- دلایل استفاده از پدستال:

1- زمانیکه بخشی از ستون فلزی داخل خاک مدفون باشد که به جهت جلوگیری ازپوسیدگی از پدستال ها در همان بخش استفاده می کنند

2- زمانیکه ارتفاع ستون فلزی زیاد باشد و به جهت مهار کردن لاغری آن در بخشی از آن به طرف پی از پدستال استفاده می کنند

3- زمانیکه لنگر در پای ستون یا نباشد یا کم باشد

4- زمانیکه در بخش زیر زمین ساختمان با ارتفاع حدود ۳ متر بخواهیم فضای قابل استفاده داشته باشیم

5- زمانیکه بخواهیم بخش زیر زمین ساختمان را به جای ستون های فلزی با پدستالهای بتنی اجرا و در حقیقت پدستال ها با پی تولید یک پی جدید بنماید و در محاسبات سازه به صورت پی وارد شوند

6- زمانیکه بخواهیم ستون های نمایان (اکسپوز در نما و دید) فلزی از کف به بالا باشد

7- برای جلوگیری از کمانش ستون های فولادی

8- برای حل اختلاف ارتفاع دو پی

9- برای رفع مشکل برش پانچ در ستونهای باربر

]]>
سقف کامپوزیت بیگت 2019-07-17T14:20:00+01:00 2019-07-17T14:20:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/504 مهدی خردمند

سقف کامپوزیت بیگت نوعی از سقف کامپوزیت می‌باشد که از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰٫۷ میلی‌متر تشکیل شده به وجود می‌آید این سقف نوعی سقف مرکب فولادی بتنی است که از قالب فولادی قوسی شکل با نام تجاری بیگت در زیر بتن مسلح استفاده می شود.مزایای آن اجرای ساده ،سریع و ایمن می باشد.

]]>
الگوریتم محاسبه بار باد 2019-07-17T13:36:00+01:00 2019-07-17T13:36:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/503 مهدی خردمند

]]>
حالات مختلف خاموت گذاری 2019-07-14T03:04:00+01:00 2019-07-14T03:04:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/501 مهدی خردمند

]]>
برش پانچ در دالهای بتنی مسلح 2019-06-04T11:52:43+01:00 2019-06-04T11:52:43+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/499 مهدی خردمند برش پانچ یک مکانیسم شکست است که در اعضای سازه ای مانند دال ها و پی، تحت برش و در اثر بارهای متمرکز اتفاق می افتد. علت این امر آن است که بارهای متمرکز روی مساحت کمتری از اعضای سازه ای اثر می گذارند. در بیشتر موارد، این پدیده در اثر بار وارده از سوی ستون به دال، بروز می کند. لازم به توضیح است مکانیسم برش پانچ در دال های کف، دالهای تخت و در دالهای پی که زیر ستونها واقع شده اند، مشاهده می شود.برش پانچ در دالهای بتنی مسلحبرش پانچ در دالهای بتنی مسلح می تواند به مانند یک حالت دو بعدی از بروز برش در تی

برش پانچ یک مکانیسم شکست است که در اعضای سازه ای مانند دال ها و پی، تحت برش و در اثر بارهای متمرکز اتفاق می افتد. علت این امر آن است که بارهای متمرکز روی مساحت کمتری از اعضای سازه ای اثر می گذارند. در بیشتر موارد، این پدیده در اثر بار وارده از سوی ستون به دال، بروز می کند. لازم به توضیح است مکانیسم برش پانچ در دال های کف، دالهای تخت و در دالهای پی که زیر ستونها واقع شده اند، مشاهده می شود.

برش پانچ در دالهای بتنی مسلح

برش پانچ در دالهای بتنی مسلح می تواند به مانند یک حالت دو بعدی از بروز برش در تیرها، در نظر گرفته شود. این نوع از شکست به صورت گسیختگی آنی اتفاق می افتد. نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که آرماتورهای اصلی سازه کمکی به محدود کردن این گسیختگی نخواهند کرد. بنابراین ظرفیت باربری سازه می بایست با در نظر گرفتن ظرفیت خمشی آن و همچنین اثر برش بر سازه در نظر گرفته شود. لیکن برش پانچ در قیاس با برش تیر، کمتر بحرانی می باشد.برش پانچ زمانی در دالها اتفاق می افتد که در معرض مقادیر بالای بارهای متمرکز قرار داشته باشند. این نوع بارها شامل بار وارده از چرخ وسایط نقلیه روی دال پلها یا بارهای وارده بر کف دال ساختمانها است. تکیه گاه این دالها ستون های زیر آنها می باشد.

]]>
تفاوت عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه 2019-06-04T11:30:00+01:00 2019-06-04T11:30:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/498 مهدی خردمند

-تفاوت عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه

-برای شکل پذیری زیاد، خاموت های بسته باید در دو انتها دارای قلاب ۱۳۵درجه باشند تا در حالت حد نهایی محصورشدگی بهتری برای بتن هسته ایجاد کنند.


]]>
قالب بندی پی 2019-05-16T14:11:08+01:00 2019-05-16T14:11:08+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/497 مهدی خردمند هدف از قالب بندی شكل دادن به بتن خمیری به شكل و حجم دلخواه می باشد.انواع قالب بندی:- آجری و بلوکی: كه به دو صورت موقت و دائمی می باشد. در حالت دائمی قالب در زیر خاک مدفون می ماند و برای جذب نشدن آب و همچنین خارج نشدن شیره بتن سطح داخلی قالب با ملات ماسه سیمان اندود می گردد .در نوع موقت قالب آجری بعد از خودگیری بتن آجرها را میتوان از قالب جدا كرد .ملات آجر كاری خاک رس می باشد كه امكان جدا شدن آجرها از قالب را فراهم می كند. همچنین برای نچسبیدن قالب به بتن و خارج نشدن شیره بتن و جذب نشدن هدف از قالب بندی شكل دادن به بتن خمیری به شكل و حجم دلخواه می باشد.
انواع قالب بندی:
- آجری و بلوکی: كه به دو صورت موقت و دائمی می باشد. در حالت دائمی قالب در زیر خاک مدفون می ماند و برای جذب نشدن آب و همچنین خارج نشدن شیره بتن سطح داخلی قالب با ملات ماسه سیمان اندود می گردد .
در نوع موقت قالب آجری بعد از خودگیری بتن آجرها را میتوان از قالب جدا كرد .
ملات آجر كاری خاک رس می باشد كه امكان جدا شدن آجرها از قالب را فراهم می كند. همچنین برای نچسبیدن قالب به بتن و خارج نشدن شیره بتن و جذب نشدن آب بتن توسط آجر سطح داخلی قالب با پلاستیك پوشانده می شود .
ضخامت قالب آجری 11 سانتیمتر یا 22 سانتیمتر می باشد .
- قالب چوبی : كه یكی از متداولترین و قدیمترین قالبها       می باشد .
ضخامت تخته های قالب بی 2.5 تا 3 سانتی متر می باشد.
- قالب فلزی : 
استفاده از این قالب نیاز به هزینه اولیه زیادی دارد ولی طول عمر آن و همچنین تعداد دفعات مورد استفاده از آن زیاد می باشد لذا در كارهای بزرگ به صرفه خواهد بود .
نوع آهنی این قالب در مقابل رطوبت زنگ می زند و همچنین گرما و سرما را به داخل قالب هدایت می كند . برای جبران نقایص فوق می توان اقدام به عایق كاری و همچنین انبار كردن در محیط خشك، كرد .
نوع آلومینیومی آن علاوه بر سبكی ، ضد زنگ نیز می باشد.
لازم به ذكر است همه قالبها به جز قالب چوبی نیاز به اندود روغن در سطح داخلی دارند.
اندود روغن باعث تسهیل در جداسازی قالب و همچنین مانع جذب آب توسط قالب میشود.
]]>
بتن مگر یا بتن نظافت 2019-05-16T13:54:44+01:00 2019-05-16T13:54:44+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/496 مهدی خردمند بتن مگر به ضخامت 10 سانتی متر و با عیار 150 كیلوگرم بر متر مكعب اجرا می شود. دلایل اجرای بتن مگر:- جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک- جلوگیری از جذب آب بتن  توسط خاک- آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی- صاف، تراز و همگن کردن فونداسیون- اگر خاک برداری بیش از حد لازم انجام شود برای تراز کردن کف پی و پر کردن فضای خالی از بتن مگر استفاده می شود. 

بتن مگر به ضخامت 10 سانتی متر و با عیار 150 كیلوگرم بر متر مكعب اجرا می شود.
 دلایل اجرای بتن مگر:
- جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک
- جلوگیری از جذب آب بتن  توسط خاک
- آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی
- صاف، تراز و همگن کردن فونداسیون
- اگر خاک برداری بیش از حد لازم انجام شود برای تراز کردن کف پی و پر کردن فضای خالی از بتن مگر استفاده می شود.

 
]]>
لغات عمرانی 2019-05-13T10:22:00+01:00 2019-05-13T10:22:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/494 مهدی خردمند anodizing آنادایز opening اپنینگ(بازشو) bearing connection اتصال اتکایی friction connection اتصال اصطکاکی simple connection اتصال ساده rigid connection اتصال گیردار semi-rigid connection اتصال نیمه گیردار sand equivalent ارزش ماسه ای skirting ازاره (سنگ ازاره) base پایه anodizing آنادایز

opening اپنینگ(بازشو)

bearing connection اتصال اتکایی

friction connection اتصال اصطکاکی

simple connection اتصال ساده

rigid connection اتصال گیردار

semi-rigid connection اتصال نیمه گیردار

sand equivalent

ارزش ماسه ای

skirting ازاره (سنگ ازاره)

base پایه

]]>
آنادایز یا آبکاری 2019-05-13T10:11:57+01:00 2019-05-13T10:11:57+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/495 مهدی خردمند تیتانیومآلومینیومآنادایز یا آبکاری معمولا بر روی فلزاتی مانند آلومینیوم ، تیتانیوم و غیره انجام میشود.آلومینیوم در شرایط معمولی نیز اکسیدی می شود بطوری که درمجاورت هوا و بطور معمول لایه ای از اکسید به صورت غیرمتخلخل بر روی سطوح قطعات آلومینیومی تشکیل می گردد که وظیفه حفاظت از سطح فلز را در محیط برعهده دارد اما برتری و مزیت اکسید ایجاد شده در روش آندایزینگ نسبت به شرایط طبیعی مقاومت بیشتر آن در مقابل خوردگی است. در این روش از مقاومت زیاد لایه پوششی آلومینیم اکسید Al2O3 در مقابل خوردگی كه بلافاص
تیتانیوم

آلومینیوم

آنادایز یا آبکاری معمولا بر روی فلزاتی مانند آلومینیوم ، تیتانیوم و غیره انجام میشود.

آلومینیوم در شرایط معمولی نیز اکسیدی می شود بطوری که درمجاورت هوا و بطور معمول لایه ای از اکسید به صورت غیرمتخلخل بر روی سطوح قطعات آلومینیومی تشکیل می گردد که وظیفه حفاظت از سطح فلز را در محیط برعهده دارد اما برتری و مزیت اکسید ایجاد شده در روش آندایزینگ نسبت به شرایط طبیعی مقاومت بیشتر آن در مقابل خوردگی است. در این روش از مقاومت زیاد لایه پوششی آلومینیم اکسید Al2O3 در مقابل خوردگی كه بلافاصله بر روی سطح آلومینیوم تازه بریده شده تشكیل می‌گردد ، استفاده می‌شود. این لایه عامل مقاومت در برابر خوردگی طبیعی این فلز است. این لایه که به طور طبیعی تشکیل می شود، بسیار نازک، چسبنده و محافظ است. آنودایز كردن در واقع یكنوع ضخیم كردن لایه اكسیدی به ضخامت تا چندین هزار برابر ضخامت لایه اكسید طبیعی است. نتیجه عمل،لایه‌ای است سخت با ضخامت حدود 5/25 میكرون بر تمام سطح آلومینیوم كه علاوه بر مقاومت به خوردگی در مقابل سایش نیز استحكام كافی دارد .

مکانیزم کلی عمل بدین صورت است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در آن آلومینیوم آند بوده و فلز مناسب دیگری کاتد می باشد. در این صورت بر سطح آلومینیوم لایه نازکی از اکسید ایجاد می گردد که ضخامت آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد.]]>
جوش فورجینگ 2019-05-08T06:49:42+01:00 2019-05-08T06:49:42+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/493 مهدی خردمند  مزایای روش جوش فورجینگ یا سر به سردارای تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صرفه جویی  تا 30 درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرتها .کاهش زمان , نیروی انسانی , حمل و نقل ها با توجه به کاهش مصرف میلگرد . اتصال میلگرد های غیرقابل مصرف ( پرت ) به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها .با توجه به کاهش مصرف میلگرد ، وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت .این سیستم ، اشتباهات انسانی را به شدت کاهش  
مزایای روش جوش فورجینگ یا سر به سر

دارای تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صرفه جویی  تا 30 درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرتها .کاهش زمان , نیروی انسانی , حمل و نقل ها با توجه به کاهش مصرف میلگرد . اتصال میلگرد های غیرقابل مصرف ( پرت ) به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها .با توجه به کاهش مصرف میلگرد ، وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت .این سیستم ، اشتباهات انسانی را به شدت کاهش می دهد ( بسیار مشاهده گردیده است که پرسنل اجرایی برای کاهش پرت میلگردها از طول اورلب ها می کاهند که این امر باعث کاهش مقاومت میلگرد ها در نقاط اتصال و در نتیجه کاهش مقاومت سازه می گردد . )با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگرد ها در نقاط اتصال ، امکان ویبره بهتر بتن که مشکل بسیار مهمی تاکنون بوده است برطرف می شود و بتن ویبره خوب و مناسب تری میسر می گردد . با توجه به کاهش حجم اضافی میلگرد ها ، درگیری بتن با میلگرد ها افزایش خواهد یافت .افزایش یافتن مقاومت در نقطه اتصال ، به طوری که مقاومت در این نقطه بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می باشد.
]]>
محاسبه مقدار یونولیت سقف 2019-05-08T06:19:21+01:00 2019-05-08T06:19:21+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/492 مهدی خردمند  -یک نكته و حساب سرانگشتی برای مهندس عمران در كارگاه هر متر مربع سقف 0.68 یونولیت نیاز دارد. به عنوان مثال برای یک سقف 100 متر مربعی تقریبا 68 عدد یونولیت  200*50 سانتی متری نیاز است .  -یک نكته و حساب سرانگشتی برای مهندس عمران در كارگاه

 هر متر مربع سقف 0.68 یونولیت نیاز دارد. به عنوان مثال برای یک سقف 100 متر مربعی تقریبا 68 عدد یونولیت  200*50 سانتی متری نیاز است .


]]>
تعدیل، مدت كاركرد صورت وضعیت 2019-05-05T12:03:00+01:00 2019-05-05T12:03:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/491 مهدی خردمند تعدیل، مدت كاركرد صورت وضعیت: تعداد روزهایی كه عملیات درج شده درصورت وضعیت طی آن انجام شده است، مدت كاركرد آن صورت وضعیت می گویند. طبق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، كلیه صورت وضعیت ها به صورت تجمعی نوشته می شوند، بنابراین جهت محاسبه مدت كاركرد هر صورت وضعیت كافی است، تعداد روزهای بین تاریخ واقعی انجام كارها مورد نظر با صورت وضعیت ماقبل آن تعیین گردد. در محاسبه مدت كاركرد تاریخ واقعی انجام كارها دركارگاه ملاك عمل است و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه و یا ارسال صورت وضعیت، مدت زمان رسیدگی تا تعدیل، مدت كاركرد صورت وضعیت:

تعداد روزهایی كه عملیات درج شده درصورت وضعیت طی آن انجام شده است، مدت كاركرد آن صورت وضعیت می گویند.

طبق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، كلیه صورت وضعیت ها به صورت تجمعی نوشته می شوند، بنابراین جهت محاسبه مدت كاركرد هر صورت وضعیت كافی است، تعداد روزهای بین تاریخ واقعی انجام كارها مورد نظر با صورت وضعیت ماقبل آن تعیین گردد.

در محاسبه مدت كاركرد تاریخ واقعی انجام كارها دركارگاه ملاك عمل است و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه و یا ارسال صورت وضعیت، مدت زمان رسیدگی تا دریافت وجه و سایر عملكردها در نظر گرفته نمی شود.

- بطور مثال در صورتیكه تاریخ صورت وضعیت موقت شماره 7 ،1387/02/06 و تاریخ صورت وضعیت موقت شماره 8 ،1387/04/05

مدت كاركرد صورت وضعیت موقت شماره هشت 61 روز می باشد.

اردیبهشت (25 روز)+ خرداد (31 روز) + تیر (5روز) = 61 روز

در محاسبه مدت كاركرد صورت وضعیت موقت شماره یك تعداد روزها بین تاریخ شروع كار، تا تاریخ تهیه صورت كاركرد مذكور ملاك عمل قرار می گیرد.

]]>
آماتور جلدی 2019-05-04T08:02:00+01:00 2019-05-04T08:02:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/490 مهدی خردمند آرماتور جلدی چیست ؟ آرماتور جلدی یا همان آماتور حرارتی، آرماتوری می باشد که در بتن ریزی های حجیم جهت کنترل ترک های ناشی از تنش های حرارتی استفاده می شود. در شالوده های حجیم مقدار آرماتور جلدی طبق بند ۹-۲۰-۸-۶ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ویرایش ۴ سال ۱۳۹۲) از رابطه زیر بدست می آید. Ab=(1.6*dc*s)/100 این مقدار نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر در هر ۲۰۰ میلیمتر کمتر باشد. Ab = سطح مقطع یک میلگرد آرماتور جلدی برای بتن حجیم، میلیمتر مربع آرماتور جلدی چیست ؟

آرماتور جلدی یا همان آماتور حرارتی، آرماتوری می باشد که در بتن ریزی های حجیم جهت کنترل ترک های ناشی از تنش های حرارتی استفاده می شود.

در شالوده های حجیم مقدار آرماتور جلدی طبق بند ۹-۲۰-۸-۶ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ویرایش ۴ سال ۱۳۹۲) از رابطه زیر بدست می آید.

Ab=(1.6*dc*s)/100

این مقدار نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر در هر ۲۰۰ میلیمتر کمتر باشد.

Ab = سطح مقطع یک میلگرد آرماتور جلدی برای بتن حجیم، میلیمتر مربع

dc = فاصله مرکز میلگرد آرماتور جلدی تا نزدیک ترین سطح جدار در شالوده حجیم، میلیمتر

s = فاصله مرکز به مرکز میلگردها در بتن حجیم، میلیمتر

]]>
لغات عمرانی 2019-05-04T07:33:00+01:00 2019-05-04T07:33:00+01:00 tag:http://www.ghalamezehn.com/post/489 مهدی خردمند concrete bleeding آب انداختن بتن drip آبچکان brick آجر Skin reinforcement آرماتور جلدی ( یا حرارتی) non distractive آزمایش غیرمخرب asphalt cold mix آسفالت سرد asphalt concrete آسفالت گرم asphalt penetration macadam آسفالت ماکادام نفوذی acoustic آکوستیک concrete bleeding آب انداختن بتن

drip آبچکان

brick آجر

Skin reinforcement آرماتور جلدی ( یا حرارتی)

non distractive آزمایش غیرمخرب

asphalt cold mix آسفالت سرد

asphalt concrete آسفالت گرم

asphalt penetration macadam آسفالت ماکادام نفوذی

acoustic آکوستیک

]]>