قلم ذهن --------------------- قلم ذهن یک سایت شخصی بوده و بخش مهم آن معطوف به مطالب تخصصی عمرانی می باشد. :manager mehdi kheradmand :Job Supervisor Engineer & .CEO In Sivestan Sazaeh Shargh Co :‎COLLEGE‎ Islamic Azad University of Zahedan (Civil Engineering) International university of chabahar (Masters Of Hydraulic Structures) http://www.ghalamezehn.com 2019-07-16T20:32:12+01:00 text/html 2019-07-14T03:07:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند سقف ماموریت بیگت http://www.ghalamezehn.com/post/502 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8366584934/IMG_20190714_073659_126.jpg" "=""><br><br> </p> <p>سقف کامپوزیت بیگت نوعی از سقف کامپوزیت می‌باشد که از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰٫۷ میلی‌متر تشکیل شده به وجود می‌آید </p> <p>این سقف نوعی سقف مرکب فولادی بتنی است که از قالب فولادی قوسی شکل با نام تجاری بیگت در زیر بتن مسلح استفاده می شود </p> <p>مزایای آن اجرای ساده ،سریع و ایمن می باشد </p> <p><br> </p> text/html 2019-07-14T03:04:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند حالات مختلف خاموت گذاری http://www.ghalamezehn.com/post/501 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8366584784/IMG_20190714_073234_217.jpg" "=""><br> </p> text/html 2019-06-04T11:52:43+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند برش پانچ در دالهای بتنی مسلح http://www.ghalamezehn.com/post/499 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8362616850/punching_shear_check10.jpg" alt=""></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برش پانچ یک مکانیسم شکست است که در اعضای سازه ای مانند دال ها و پی، تحت برش و در اثر بارهای متمرکز اتفاق می افتد. علت این امر آن است که بارهای متمرکز روی مساحت کمتری از اعضای سازه ای اثر می گذارند. در بیشتر موارد، این پدیده در اثر بار وارده از سوی ستون به دال، بروز می کند. لازم به توضیح است مکانیسم برش پانچ در دال های کف، دالهای تخت و در دالهای پی که زیر ستونها واقع شده اند، مشاهده می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برش پانچ در دالهای بتنی مسلح</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برش پانچ در دالهای بتنی مسلح می تواند به مانند یک حالت دو بعدی از بروز برش در تیرها، در نظر گرفته شود. این نوع از شکست به صورت گسیختگی آنی اتفاق می افتد. نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که آرماتورهای اصلی سازه کمکی به محدود کردن این گسیختگی نخواهند کرد. بنابراین ظرفیت باربری سازه می بایست با در نظر گرفتن ظرفیت خمشی آن و همچنین اثر برش بر سازه در نظر گرفته شود. لیکن برش پانچ در قیاس با برش تیر، کمتر بحرانی می باشد.</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">برش پانچ زمانی در دالها اتفاق می افتد که در معرض مقادیر بالای بارهای متمرکز قرار داشته باشند. این نوع بارها شامل بار وارده از چرخ وسایط نقلیه روی دال پلها یا بارهای وارده بر کف دال ساختمانها است. تکیه گاه این دالها ستون های زیر آنها می باشد.</span></p></div></div> text/html 2019-06-04T11:30:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند تفاوت عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه http://www.ghalamezehn.com/post/498 <p><img src="http://s4.picofile.com/file/8362613876/IMG_20190604_155727_807.jpg" "=""><br> </p> <p>-تفاوت عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه </p> <p>-برای شکل پذیری زیاد، خاموت های بسته باید در دو انتها دارای قلاب ۱۳۵درجه باشند تا در حالت حد نهایی محصورشدگی بهتری برای بتن هسته ایجاد کنند. </p> <p><br> </p> text/html 2019-05-16T14:11:08+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند قالب بندی پی http://www.ghalamezehn.com/post/497 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">هدف از قالب بندی شكل دادن به بتن خمیری به شكل و حجم دلخواه می باشد.</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انواع قالب بندی:</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- آجری و بلوکی: </b>كه به دو صورت موقت و دائمی می باشد. در حالت دائمی قالب در زیر خاک مدفون می ماند و برای جذب نشدن آب&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">و همچنین خارج نشدن شیره بتن سطح داخلی قالب با ملات ماسه سیمان اندود می گردد .</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در نوع موقت قالب آجری بعد از خودگیری بتن آجرها را میتوان از قالب جدا كرد .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ملات آجر كاری خاک رس می باشد كه امكان جدا شدن آجرها از قالب را فراهم می كند. همچنین برای نچسبیدن قالب&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">به بتن و خارج نشدن شیره بتن و جذب نشدن آب بتن توسط آجر سطح داخلی قالب با پلاستیك پوشانده می شود .</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ضخامت قالب آجری 11 سانتیمتر یا 22 سانتیمتر می باشد .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- <b>قالب چوبی :</b> كه یكی از متداولترین و قدیمترین قالبها&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;می باشد .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ضخامت تخته های قالب بی 2.5 تا 3 سانتی متر می باشد.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- قالب فلزی :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از این قالب نیاز به هزینه اولیه زیادی دارد ولی طول عمر&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">آن و همچنین تعداد دفعات مورد استفاده از آن زیاد می باشد لذا در كارهای بزرگ به صرفه خواهد بود .</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوع آهنی این قالب در مقابل رطوبت زنگ می زند و همچنین گرما و سرما را به داخل قالب هدایت می كند . برای جبران&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">نقایص فوق می توان اقدام به عایق كاری و همچنین انبار كردن در محیط خشك، كرد .</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوع آلومینیومی آن علاوه بر سبكی ، ضد زنگ نیز می باشد.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لازم به ذكر است همه قالبها به جز قالب چوبی نیاز به اندود روغن در سطح داخلی دارند.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اندود روغن باعث تسهیل در جداسازی قالب و همچنین مانع جذب آب توسط قالب میشود.</font></div> text/html 2019-05-16T13:54:44+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند بتن مگر یا بتن نظافت http://www.ghalamezehn.com/post/496 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8360647718/IMG_20190516_181707_582.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8360647718/IMG_20190516_181707_582.jpg"> <div><br></div><div><div>بتن مگر به ضخامت 10 سانتی متر و با عیار 150 كیلوگرم بر متر مكعب اجرا می شود.</div><div>&nbsp;دلایل اجرای بتن مگر:</div><div><div>- جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک</div><div>- جلوگیری از جذب آب بتن&nbsp; توسط خاک</div><div>- آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی</div><div>- صاف، تراز و همگن کردن فونداسیون</div><div>- اگر خاک برداری بیش از حد لازم انجام شود برای تراز کردن کف پی و پر کردن فضای خالی از بتن مگر استفاده می شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;</div></div></div> text/html 2019-05-13T10:22:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند لغات عمرانی http://www.ghalamezehn.com/post/494 <p><span style="line-height: 1.6em;">anodizing آنادایز </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">opening اپنینگ(بازشو) </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">bearing connection اتصال اتکایی</span> </p> <p> friction connection اتصال اصطکاکی </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">simple connection اتصال ساده </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">rigid connection اتصال گیردار </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">semi-rigid connection اتصال نیمه گیردار </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">sand equivalent </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">ارزش ماسه ای</span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"> skirting </span><span style="line-height: 1.6em;">ازاره (سنگ ازاره)</span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">base پایه</span><br> </p> text/html 2019-05-13T10:11:57+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند آنادایز یا آبکاری http://www.ghalamezehn.com/post/495 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="57487958_412616332624848_5281725719362427766_n" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="57487958_412616332624848_5281725719362427766_n" alt=""></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8360322850/_797843_pwxqkb_m.jpg" alt="">تیتانیوم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8360325376/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_3_.jpg" alt="">آلومینیوم</font></div><div><p style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آنادایز یا آبکاری معمولا بر روی فلزاتی مانند آلومینیوم ، تیتانیوم و غیره انجام میشود.</font></p><p style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آلومینیوم در شرایط معمولی نیز اکسیدی می شود بطوری که درمجاورت هوا و بطور معمول لایه ای از اکسید به صورت غیرمتخلخل بر روی سطوح قطعات آلومینیومی تشکیل می گردد که وظیفه حفاظت از سطح فلز را در محیط برعهده دارد اما برتری و مزیت اکسید ایجاد شده در روش آندایزینگ نسبت به شرایط طبیعی مقاومت بیشتر آن در مقابل خوردگی است. در این روش از مقاومت زیاد لایه پوششی آلومینیم اکسید Al2O3 در مقابل خوردگی كه بلافاصله بر روی سطح آلومینیوم تازه بریده شده تشكیل می‌گردد ، استفاده می‌شود. این لایه عامل مقاومت در برابر خوردگی طبیعی این فلز است. این لایه که به طور طبیعی تشکیل می شود، بسیار نازک، چسبنده و محافظ است. آنودایز كردن در واقع یكنوع ضخیم كردن لایه اكسیدی به ضخامت تا چندین هزار برابر ضخامت لایه اكسید طبیعی است. نتیجه عمل،لایه‌ای است سخت با ضخامت حدود 5/25 میكرون بر تمام سطح آلومینیوم كه علاوه بر مقاومت به خوردگی در مقابل سایش نیز استحكام كافی دارد .</font></p><p style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مکانیزم کلی عمل بدین صورت است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در آن آلومینیوم آند بوده و فلز مناسب دیگری کاتد می باشد. در این صورت بر سطح آلومینیوم لایه نازکی از اکسید ایجاد می گردد که ضخامت آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد.</font></p></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><br></div></div> text/html 2019-05-08T06:49:42+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند جوش فورجینگ http://www.ghalamezehn.com/post/493 <div>&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8359788950/57487958_412616332624848_5281725719362427766_n.jpg" alt=""></div><div>مزایای روش جوش فورجینگ یا سر به سر</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دارای تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صرفه جویی&nbsp; تا 30 درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرتها .کاهش زمان , نیروی انسانی , حمل و نقل ها با توجه به کاهش مصرف میلگرد . اتصال میلگرد های غیرقابل مصرف ( پرت ) به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها .با توجه به کاهش مصرف میلگرد ، وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت .این سیستم ، اشتباهات انسانی را به شدت کاهش می دهد ( بسیار مشاهده گردیده است که پرسنل اجرایی برای کاهش پرت میلگردها از طول اورلب ها می کاهند که این امر باعث کاهش مقاومت میلگرد ها در نقاط اتصال و در نتیجه کاهش مقاومت سازه می گردد . )با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگرد ها در نقاط اتصال ، امکان ویبره بهتر بتن که مشکل بسیار مهمی تاکنون بوده است برطرف می شود و بتن ویبره خوب و مناسب تری میسر می گردد . با توجه به کاهش حجم اضافی میلگرد ها ، درگیری بتن با میلگرد ها افزایش خواهد یافت .افزایش یافتن مقاومت در نقطه اتصال ، به طوری که مقاومت در این نقطه بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می باشد.</div> text/html 2019-05-08T06:19:21+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند محاسبه مقدار یونولیت سقف http://www.ghalamezehn.com/post/492 <div>&nbsp;-یک نكته و حساب سرانگشتی برای مهندس عمران در كارگاه</div><div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;هر متر مربع سقف 0.68 یونولیت نیاز دارد. به عنوان مثال برای یک سقف 100 متر مربعی تقریبا 68 عدد یونولیت&nbsp; 200*50 سانتی متری نیاز است .</div><div><br></div></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8359784534/IMG_20190508_103200_955.jpg" alt=""> text/html 2019-05-05T12:03:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند تعدیل، مدت كاركرد صورت وضعیت http://www.ghalamezehn.com/post/491 <p>تعدیل، مدت كاركرد صورت وضعیت: </p> <p>تعداد روزهایی كه عملیات درج شده درصورت وضعیت طی آن انجام شده است، مدت كاركرد آن صورت وضعیت می گویند. </p> <p>طبق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، كلیه صورت وضعیت ها به صورت تجمعی نوشته می شوند، بنابراین جهت محاسبه مدت كاركرد هر صورت وضعیت كافی است، تعداد روزهای بین تاریخ واقعی انجام كارها مورد نظر با صورت وضعیت ماقبل آن تعیین گردد. </p> <p>در محاسبه مدت كاركرد تاریخ واقعی انجام كارها دركارگاه ملاك عمل است و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه و یا ارسال صورت وضعیت، مدت زمان رسیدگی تا دریافت وجه و سایر عملكردها در نظر گرفته نمی شود. </p> <p>- بطور مثال در صورتیكه تاریخ صورت وضعیت موقت شماره 7 ،1387/02/06 و تاریخ صورت وضعیت موقت شماره 8 ،1387/04/05 </p> <p> مدت كاركرد صورت وضعیت موقت شماره هشت 61 روز می باشد. </p> <p> اردیبهشت (25 روز)+ خرداد (31 روز) + تیر (5روز) = 61 روز </p> <p>در محاسبه مدت كاركرد صورت وضعیت موقت شماره یك تعداد روزها بین تاریخ شروع كار، تا تاریخ تهیه صورت كاركرد مذكور ملاك عمل قرار می گیرد. </p> text/html 2019-05-04T08:02:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند آماتور جلدی http://www.ghalamezehn.com/post/490 <h2><strong>آرماتور جلدی چیست ؟</strong></h2><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8359368192/Details_of_beams_reinforcement_in_beam_column_connection_providing_shear_reinforcements.png" alt=""></div> <p>آرماتور جلدی یا همان آماتور حرارتی، آرماتوری می باشد که در بتن ریزی های حجیم جهت کنترل ترک های ناشی از تنش های حرارتی استفاده می شود. </p> <p>در شالوده های حجیم مقدار آرماتور جلدی طبق بند ۹-۲۰-۸-۶ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ویرایش ۴ سال ۱۳۹۲) از رابطه زیر بدست می آید. </p> <p>Ab=(1.6*dc*s)/100 </p> <p>این مقدار نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر در هر ۲۰۰ میلیمتر کمتر باشد. </p> <p>Ab = سطح مقطع یک میلگرد آرماتور جلدی برای بتن حجیم، میلیمتر مربع </p> <p>dc = فاصله مرکز میلگرد آرماتور جلدی تا نزدیک ترین سطح جدار در شالوده حجیم، میلیمتر </p> <p>s = فاصله مرکز به مرکز میلگردها در بتن حجیم، میلیمتر </p> text/html 2019-05-04T07:33:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند لغات عمرانی http://www.ghalamezehn.com/post/489 <p>concrete bleeding آب انداختن بتن </p> <p>drip آبچکان </p> <p>brick آجر </p> <p>Skin reinforcement آرماتور جلدی ( یا حرارتی)</p> <p> non distractive آزمایش غیرمخرب </p> <p> asphalt cold mix آسفالت سرد </p> <p>asphalt concrete آسفالت گرم </p> <p> asphalt penetration macadam آسفالت ماکادام نفوذی </p> <p>acoustic آکوستیک <br><br> </p> text/html 2019-05-02T13:15:18+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند گودبرداری http://www.ghalamezehn.com/post/486 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8359217684/W640_005313224938.jpg" alt=""></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>-گودبرداری</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;نخستین مرحله اجرای یک سازه ساخت پی یا شالوده آن می باشد،&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">قبل از ساخت شالوده باید نقشه پلان پی كنی در زمین محل اجرای سازه با دوربین و یا متر و ریسمان پیاده شود و زمین محل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اجرا از هر گونه گیاه و ریشه گیاهان عاری گردد و پستی و بلندی مرتفع شود. بعد از مسطح كردن زمین محل اجرای سازه اقدام&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">به پی كنی تا عمق مشخص می كنیم.</span></div><div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلایل پی كنی:</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱-رسیدن به زمینی با مقاومت مطلوب</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">۲-مهار كردن بخشی از سازه در زیرزمین هرچند زمین دارایی مقاومت زیادی باشد(مانند زمین های سنگی)</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">۳-رسیدن به ترازی پایین تر از عمق یخبندان</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاهی مواقع به دلیل وجود قسمتی از سازه زیر زمین مجبور به گودبرداری( خاکبرداری) در عمق زیادتر می شویم كه در اینصورت</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;احتمال ریزش جداره یا خالی شدن زیر پیی ساختمان مجاور وجود دارد كه باید با وسایل مناسب شمع بندی و حفاظت&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">جداره صورت گیرد.</span></div></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2019-05-02T12:33:00+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند وزن آماتور سقف http://www.ghalamezehn.com/post/485 <p>وزن آرماتور سقف </p> <p>- سقف کامپوزیت: ۸-۱۲ کیلوگرم بر مترمربع<span style="line-height: 1.6em;">سقف </span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">- تیرچه بلوک: ۵-۷ کیلوگرم بر مترمربع</span> </p> <p>- سقف دال بتنی توپر: ۱۰- ۱۶ کیلوگرم بر مترمربع </p> <p><br> </p>