قلم ذهن قلم ذهن یک سایت شخصی بوده و بخش مهم مطالب آن معطوف به موضوعات تخصصی عمرانی می باشد. Manager: Mehdi Kheradmand :College Islamic Azad University Of Zahedan, Civil Engineering International University Of Chabahar, Master Of Hydraulic Structures :Work Supervisor Engineer CEO in Sivestan Sazeh Shargh.co http://www.ghalamezehn.com 2019-12-11T13:22:26+01:00 text/html 2019-10-15T19:35:39+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند سازه های هیدرولیکی (Hydraulic Structures) http://www.ghalamezehn.com/post/4 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سازه‌های هیدرولیکی یکی از گرایش‌های کارشناسی ارشد عمران است که در زمینه تحلیل و طراحی سازه‌هایی که به نوعی با آب سروکار داشته و در ساختمان‌های هیدرولیکی به‌کار برده می‌شوند، فعالیت دارد. در واقع این گرایش ترکیبی از گرایش‌های سازه و آب می‌باشد.</span></div><div><br></div><div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">A hydraulic structure is a structure submerged or partially submerged in any body of water, which disrupts the natural flow of water. They can be used to divert, disrupt or completely stop the flow.</font></div><div style=""><br></div></div> text/html 2019-10-15T11:44:32+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند مهندسی عمران(Civil Engineering) http://www.ghalamezehn.com/post/3 <span style="color: rgb(60, 64, 67); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">مهندسی عمران یکی از شاخه‌های مهندسی است، که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های طبیعی و مصنوعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد.</font></span><div><span style="text-align: right;"><font color="#3c4043" face="Mihan-Iransans" size="2">Civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the design, construction, and maintenance of the physical and naturally built environment, including public works such as roads, bridges, canals, dams, airports, sewerage systems, pipelines, structural components of buildings, and railways</font></span></div> text/html 2019-08-10T21:53:54+01:00 www.ghalamezehn.com مهدی خردمند به نام خدا http://www.ghalamezehn.com/post/2